Downloads - Brochures

Hier vind u o.a. onze bedrijfsbrochures en het kwaliteitscertificaat van het KAD

CEPA Certified Keurmerk

FD Plaadierpreventie is sinds april 2017 in het bezit van het CEPA CEN Standaard EN 16636 Certifiaat.

CEPA, wat staat voor Confederation of European Pest Management Assosiations ontwikkelde deze kwaliteitsnorm in 2015 voor

Plaagdiermanagementsbedrijven en omschreef hiervoor de eisen, vaardigheden en aanbevelingen waaraan een profesionele

Europese plaagdierbeheerser aan moet voldoen.

icon Download

FD Plaagdierpreventie - Agrarisch

icon Download

FD Plaagdierpreventie - Corporate folder

Onze corporate folder!

icon Download

Handboek beheersing rattenpopulaties buiten gebouwen

Het handboek beheersing rattenpopulaties buiten gebouwen Versie 2.0 d.d. 22 februari 2016 ook wel 
aangeduid als HBR (Handboek Beheersing Rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen).

icon Download

IKB-PSB Certificaat

FD Plaagdierpreventie is tevens IKB-PSB ongediertebestrijding gecertificeerd, hier vind u ons certificaat.

icon Download

Integrated Pest Management (IPM) rattenbeheersing

FD Plaagdierpreventie is in het bezit van het certificaat Integrated Pest Management (IPM) rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen,

Om nog na 1 januari 2017 de mogelijkheid te behouden rodenticiden in te zetten om gebouwen en voeselopslagplaatsen is o.a. in samenwerking met het Ctgb en ILT het handboek rattenbeheering (HBR) opgesteld.

 Dit kwaliteitscertificaat is verplicht om buiten ratten te mogen beheersen en bestrijden.

icon Download